Advokatfirmaet Wedø Kahn har hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontor i Selbu og Stjørdal. Firmaet har høy kompetanse innenfor de fleste sivile fagområder og kan tilby bistand basert på grundige juridiske vurderinger og kundens behov. Alle advokater og fullmektiger er medlem av advokatforeningen.

Ta direkte kontakt med Wedø Kahn, eller bestill time gjennom banken.

www.adwk.no

post@adwk.no

Vi ser frem til å høre fra deg.

Typiske rettsområder hvor du kan få bistand

Kjøps- og avtalerett

Har du kjøpt deg ny bil eller annet som viser seg å ha feil eller mangler? Forelå det forsinkelser som påførte deg et økonomisk tap? Har megler misligholdt opplysningsplikten? Avviser entreprenøren ansvar for feil de har forårsaket? Eller har du solgt noe og ikke fått betalt? De fleste av oss inngår avtaler av ulik art og omfang hver eneste dag, uten at det tenkes over formalitetene eller konsekvensene. Avtalerett er komplekst, og Wedø Kahn advokatfirma har lang erfaring innenfor dette fagfelt. 

Mangler ved fast eiendom

Har du kjøpt en bolig og den ikke var slik du var forespeilet? Eller solgt en bolig hvor det er oppstått en tvist? Det kan være at du har et krav mot selger eller forsikringsselskap. Wedø Kahn advokatfirma har lang erfaring med mangelsjuss og har et dyktig team som står klar til å hjelpe deg. Ofte dekker innbo- eller villaforsikringen dine saksomkostninger, med unntak av egenandel.

Forvaltnings- og offentlighetsrett

Forvaltningsretten omfatter rettsreglene om offentlige organers virksomhet. Saksbehandlingen av enkeltsaker i offentlig forvaltning skal følge prinsipper for forsvarlig saksbehandling og for god forvaltningsskikk. Wedø Kahn advokatfirma har lang erfaring med å bistå klienter i saker knyttet til offentlig virksomhet, og har bistått både private aktører og offentlige organer.

Velferdsrett

Wedø Kahn advokatfirma tilbyr juridisk bistand i saker med grunnleggende betydning for den enkeltes livskvalitet og velferd. Våre advokater bistår blant annet med rådgivning og klarlegging av rettigheter innen offentlige pensjonsordninger og sykdomsbaserte trygdeytelser. Vi tilbyr videre rådgivning vedrørende pasienters rettigheter knyttet til sykdom og helse i det offentlige helsevesenet, herunder bruk av tvang. Vi bistår i klage over vedtak fra NAV eller annet forvaltningsorgan mv.

Eiendomsutvikling

Wedø Kahn advokatfirma har spesialkompetanse på håndverket eiendomsutvikling. Vi kan bistå med håndtering av offentlig myndigheter når eiendommen skal utvikles, budsjetteringen og prognoser, inngåelse av avtaler om entreprise, samt salg av eiendommen. Vår spisskompetanse springer ut av at våre medarbeidere har særlig kunnskap og erfaring på hvert steg i prosessen, kombinert med at vi har et svært godt kontaktnett innenfor både privat og offentlig sektor.  Vi har samlet kompetansen under ett tak og vil svært gjerne være din totalleverandør av utvikling- og eiendomsrettslige tjenester.

Arverett

Wedø Kahn bistår blant annet med utforming av alle typer testamenter. Inngåelse av ektepakt / avtale om særeie eller begrensning av skjevdeling. Avklaring av arverettslige spørsmål, eksempelvis gjenlevende ektefelles rettighet til å sitte i uskiftet bo og skifte av dette. 

Barne- og familierett

Wedø Kahn bistår samboere, ektefeller og andre som har behov for bistand med familierettslige problemstillinger. Dette kan være utforming av samboeravtale, ektepakter, deling av formue ved separasjon, skilsmisse og brudd mellom samboere. Vi har særlig kompetanse innen barnefordeling; spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Våre advokater og fullmektiger har lang erfaring med rådgivning og tvisteløsning i denne type saker, både i og utenfor rettsapparatet. Advokat Wedø har holdt forelesning innenfor fagfeltet på Folkeuniversitetet i Trondheim i mange år.

Plan- og bygningsrett

Wedø Kahn har lang erfaring innenfor fagfeltet plan- og bygningsrett og kan veilede deg i hele prosessen, med arealplaner, byggesaker, dispensasjoner, ansvarsrett, utbygging, og ekspropriasjoner. Advokat Kahn har holdt forelesning innenfor fagfeltet på NTNU i mange år. Advokat Sørensen har lang erfaring som byggesaksbehandler og plansaksbehandler i flere kommuner. Hun har også lang erfaring med bistand til privatpersoner, utbyggere og entreprenører i forbindelse med deres bygge- og/ eller plansaker.