Velkommen til Selbu Sparebank

Velkommen til Selbu Sparebank

For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi ønsker å være med deg hele livet og være en støttespiller for små og store økonomiske valg. Vi har lokalkunnskap og tilbyr personlig økonomisk rådgivning. Vi er en bank som bryr oss om et aktivt og levende lokalsamfunn.


Blomsterhilsen

Vi samarbeider med Selbu Blomsterfond og Tydal Minnefond, og tilbyr blomsterhilsen i forbindelse med begravelser i hhv. Selbu og Tydal.
Pris Selbu Blomsterfond: kr 100,- pr. hilsen (ny pris gjelder fra 1.4.21)
Pris Tydal Minnefond: kr 100,- pr. hilsen
Send epost til banken med følgende tre opplysninger:

1. Avdødes navn
2. Giverens navn
3. Belastningskonto i banken