Velkommen til Selbu Sparebank

Blomsterhilsen

Vi samarbeider med Selbu Blomsterfond og Tydal Minnefond, og tilbyr blomsterhilsen i forbindelse med begravelser i hhv. Selbu og Tydal.
Pris Selbu Blomsterfond: kr 70,- pr. hilsen
Pris Tydal Minnefond: kr 100,- pr. hilsen
Send epost til banken med følgende tre opplysninger:

1. Avdødes navn
2. Giverens navn
3. Belastningskonto i banken