Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende garantert emisjon i Selbu Sparebank med bruttoproveny på mellom NOK 31,5 millioner og 42 millioner ("Emisjonen").

Tegningsperioden i Emisjonen ble avsluttet fredag 29. september 2017 kl. 15:00. 

Styret Selbu Sparebank vedtok i dag, 3. oktober 2017, den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbudt i Emisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som fremgår av generalforsamlingens vedtak av 17. august 2017. Det vil utstedes 400 000 egenkapitalbevis i Emisjonen, hvert pålydende NOK 100, og Selbu Sparebank etablerer dermed vedtektsfestet eierandelskapital med NOK 40 000 000.

Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 6. oktober 2017.

De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje på eller omkring 16. oktober 2017 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto.

Selbu Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i Emisjonen.

 

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef Svein Ove Sandvik, tlf.: 906 08 180 og e-post sos@selbusparebank.no

 

Om Selbu Sparebank:

Selbu Sparebank er en moderne lokalbank med tradisjoner helt tilbake til 1859. Hovedkontoret ligger i Selbu.