OBS! Tegningsperioden er nå utløpt.

Det vises til børsmelding 19. juni 2017 vedrørende forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis i Selbu Sparebank.

 

Generalforsamlingen i Selbu Sparebank besluttet i møte den 17. august 2017 å etablere eierandelskapital ved utstedelse av minimum 300 000 og maksimum 400 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs 105. Det er etablert et garantikonsortium på NOK 31,5 millioner som sikrer minstetegning i emisjonen.

Finanstilsynet har gitt nødvendig tillatelse til emisjonen.

Tegningsperioden er planlagt å løpe fra 11. september 2017 kl. 09:00 til 29. september 2017 kl. 15:00.

Klikk for tegningsblankett eller prospekt.
Prospekt kan også hentes i våre banklokaler.
 

 

Det arrangeres følgende informasjonsmøter i forbindelse med emisjonen:

Tydal, 705 Senteret                           - tirsdag 12. sept.   kl. 17:00

Selbu, kantina i Selbu Sparebank     - onsdag 13. sept.  kl. 15:00 og 18:00

Stjørdal, Kjøpmannsgt. 36                 - tirsdag 19. sept.   kl. 15:00 og 18:00

Hommelvik, Øyav. 1                           - onsdag 20. sept.  kl. 15:00 og 18:00

Trondheim, Søndre gt. 16                  - mandag 25. sept. kl. 15:00 og 18:00

 

 

Selbu Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

 

Om Selbu Sparebank:

Selbu Sparebank er en moderne lokalbank med tradisjoner helt tilbake til 1859. Hovedkontoret ligger i Selbu. I tillegg har vi filialer i Tydal, Trondheim, Malvik og Stjørdal kommune. Det er totalt 42 ansatte som betjener våre kontorer. Vår proaktivitet og helhetlig økonomisk rådgivning skal sikre at våre kunder blir fornøyde, og at vi oppnår en lønnsom vekst i tiden framover.

 

Kontaktpersoner:

For ytterligere informasjon ta kontakt med Adm. banksjef

Svein Ove Sandvik, tlf.: 906 08 180 og e-post: sos@selbusparebank.no