Selbu Sparebank skal avholde innskytervalg for medlemmer til generalforsamlingen

fredag 12. februar kl. 13.00 i bankens lokaler i Selbu.

Generalforsamlingen består av 6 innskytervalgte medlemmer, 2 kommunevalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av de ansatte i Selbu Sparebank.

Tre innskytervalgte medlemmer er på valg i 2021, og det skal for kommende 4 års-periode velges 2 faste medlemmer og 1 varamedlem av og blant innskyterne. 

De innskytervalgte i valgkomiteen har kontaktet de som er på valg, og alle har sagt ja til gjenvalg. Det skal på møtet stemmes over disse medlemmene:

  • Anne Berit Emstad - medlem
  • Lars Patrik Franzen - medlem
  • Per Horven - varamedlem

Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige kunder som har innskudd på min. kr. 2.500 er stemmeberettiget og valgbare ved valg av medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.