Hvem kan søke om gave?

 • Fellestiltak organisert gjennom lag/organisasjoner:
  • lokalisert i bankens lokalmarked Selbu og Tydal
  • som benytter Selbu Sparebank som bankforbindelse
  • med allmennyttige formål
  • lag som ikke har samarbeidsavtale med banken

Hvem kan søke om prosjektmidler?

 • Ovennevnte lag kan i tillegg søke om prosjektmidler
 • Lokale lag som har sponsor/samarbeidsavtale med banken, kan bare søke om prosjektmidler

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Allmennyttig formål
 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø
 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
 • Nytenking og verdiskaping
 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

Prosjekt som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp
 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar
 • Næringsvirksomhet
 • Dekning av lagets ordinære drift
 • Privatpersoner

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse i banken.

Søknadsfrist: 7. februar 2021

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved gavetildelingen, må søknadsskjema fylles ut, og sendes banken sammen med etterspurte vedlegg innen søknadsfristen. Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.

Last ned søknadsskjema

Søknad sendes Selbu Sparebank v/Anne G. Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu, eller på e-post til agg@selbusparebank.no