Internkontroll – Kvalitetsledelse

Nidaros Sparebank og Selbu Sparebank ansetter Compliance Manager for begge bankene i delt stilling. Dette betyr at du vil rapportere til begge bankens banksjefer og vil være ansvarlig for å presentere compliance rapportering til begge bankens styrer.

Som vår nye Compliance Manager vil du få en viktig og sentral rolle i bankene. Stillingen innebærer ansvar for at bankene ivaretar sine lovpålagte forpliktelser gjennom internkontroll, digital sikkerhet, hvitvaskings- og personvernregelverk, forbrukervern og øvrige lovpålagte krav. Dette krever en selvstendig, nøyaktig og systematisk arbeidsstil. Vi ser etter en person som gjerne har erfaring fra revisjon, controlling eller lignende. Dersom du har høy kompetanse og kommuniserer tydelig, og kan samarbeide godt, kan vi tilby en stilling med stor grad av påvirkningsmulighet og kort beslutningsvei.

For fullstendig stillingsutlysning og søknad, se Search House