Forslag til nye medlemmer i styret og innskytervalgte i generalforsamlingen  i Selbu Sparebank, kan gis til leder i valgkomiteen, Jon Erik Haarstad tlf. 952 932 52 innen 25.01.19.

I oversikten under framgår det hvem av nåværende medlemmer som er på valg. (Se utgått periode 2018.)  

Tillitsvalgte pr. 31.12.18:

Generalforsamlingens medlemmerPeriodeVerv

Inga Balstad

2016-2019

Kommunevalgt / leder 2018

Lars Græsli

2016-2019

Kommunevalgt

Anne Berit Emstad

2017-2020

Innskytervalgt

Lars Patric Franzen

2018-2020

Innskytervalgt

Brit Mari Langseth

2015-2018

Innskytervalgt

Eivind Guldseth

2016-2018

Innskytervalgt

Solrunn Hårstad

2016-2019

Innskytervalgt

Trude Motrøen Øhlen

2016-2019

Innskytervalgt

Per Ove Aftret

2018-2021

EK-beviseiervalgt

Per Jørgen Weisethaunet

2018-2021

EK-beviseiervalgt

Oddstein Rygg

2018-2021

EK-beviseiervalgt

Jan Erik Steen

2018-2021

EK-beviseiervalgt

Tanja Fuglem

2015-2018

Ansattevalgt

Ole Anders Hindberg

2015-2018

Ansattevalgt

Paula Brynhildsvoll

2017-2020

Ansattevalgt

Liv Grete Moslet Lillebudal

2017-2020

Ansattevalgt

John Erik Haarstad

2018-2019

Kommunevalgt vara

Berit Øian Kåsen

2016-2019

Kommunevalgt vara

Ann Kristin Slind

2018-2019

Innskytervalgt vara

Per Horven

2017-2020

Innskytervalgt vara

Liv Kjeldstad Sundal

2018-2021

EK-beviseiervalgt vara

Håvard Finland Trøite

2018-2021

EK-beviseiervalgt vara

Karina Nordheim

2018-2019

Ansattevalgt vara

Eva Løkken Rygg

2017-2018

Ansattevalgt varaStyrets medlemmer

Periode

Verv

Steinar Moslet

2018-2019

Leder 2018

Per B. Grøtte

2018-2019

Nestleder 2018

Berit Johannessen

2018-2019

Medlem

Tove Karin Lien

2017-2018

Medlem

Kirsten Olava Hofstad

2017-2018

Medlem

Astrid Jensen (1. tillitsvalgt)

2018-2019

Ansattes repr.

Tor Øystein Mebust

2017-2018

Møtende vara

Marit Irene Fuglem Høgli

2017-2018

Varamedlem

Audun Græsli

2018-2019

Varamedlem

Anita Torbjørg Kjøsnes(2. tillitsvalgt)

2018-2019

Ansattes vararepr./observatør

 

Valgkomiteens medlemmer

Periode

Verv

Eivind Guldseth

2018-2019

Innskytervalgt

Brit Mari Langseth

2017-2018

Innskytervalgt

Jon Erik Haarstad

2018-2019

Innskytervalgt (leder)

Jon-Eirik Elvsveen

2018-2019

EK-beviseiervalgt

Paula Brynhildsvoll

2017-2018

Ansattevalgt

Ann Kristin Slind

2018-2019

Innskytervalgt vara

Lars Græsli

2018-2019

Kommunevalgt vara

Inga Balstad

2018-2019

EK-beviseiervalgt vara

Ole Anders Hindberg

2017-2018

Ansattevalgt vara

Bilde: Styret i 2017- Foran f.v. Styreleder Steinar Moslet, Adm.banksjef Svein Ove Sandvik,. Bak f.v. Per B. Grøtte, Tove Karin Lien, Kirsten Olava Hofstad, Astrid Jensen og Berit Johannessen.