13 lokale lag fikk tildelt prosjektmidler 2017.

Selbu Sparebank delte i 2017 ut kr. 500.000 kroner i gave- og prosjektmidler til lokale lag og organisasjoner. Dette er penger som ble satt av fra regnskapsoverskuddet for foregående år, og gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. I tillegg har banken samarbeidsavtaler med flere lokale lag i Selbu og Tydal. Frivillig organisert aktivitet, spesielt rettet mot barn og ungdom, prioriteres ved tildeling og inngåelse av avtaler.

Vi har en årlig tildeling av gaver og prosjektmidler. Søknadsfristen er  1. februar i 2018.