Vi har en årlig tildeling av gaver og prosjektmidler.

Søknadsfristen for 2020 vil være omkring 1. februar.

..................................................................................................................................

Følgende lag er tildelt prosjektmidler i 2019 (bilde):

Varden 4 H

50.000

Arrangere 4H fylkesleir på Årsøya

Vikvarvet IL

30.000

Rehabilitering tribune Rødmyra Stadion

Neadalen Kunstforening

20.000

Sommerutstilling - engasjere ungdom

Årsøya Fritidspark

100.000

Frisbeegolf-anlegg

Selbu Ballklubb

75.000

Nytt lagerbygg /åpent til allment bruk

Stugudal Fjell

100.000

Utvikling av skiløyper i Stugudal

UL Vårfryd

30.000

Nytt sommerteater ved Brekka Bygdetun

Selbu IL Håndball

15.000

Kick-off for spillerne

Tømra og omegn velforening

20.000

Anlegg av tursti til Gaddberget

Selbu Røde Kors Omsorg/Selbu Friv.sentral

15.000

Til topps 2019- for nye landsmenn

Øverbygda IL

20.000

Lyssetting ved uteområdet Granlund

Sum Prosjektmidler 475.000  

Gaver til lag og organisasjoner 

225.000  

I 2019 er det delt ut totalt kr 700.000,- i prosjektmidler og gaver til lokale lag og organisasjoner.

I tillegg kommer andre lokale bidrag i form av sponsor-/samarbeidsavtaler og kundeaktiviteter.

......................................................................................................................................

Dette har Selbu Sparebank bidratt med lokalt i 2018:

13 lokale lag fikk tildelt prosjektmidler 2017.

Selbu Sparebank delte i 2017 ut kr. 500.000 kroner i gave- og prosjektmidler til lokale lag og organisasjoner. Dette er penger som ble satt av fra regnskapsoverskuddet for foregående år, og gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. I tillegg har banken samarbeidsavtaler med flere lokale lag i Selbu og Tydal. Frivillig organisert aktivitet, spesielt rettet mot barn og ungdom, prioriteres ved tildeling og inngåelse av avtaler.