Dødsfallforsikring

Har du tenkt på hvordan livet kan bli dersom en av forsørgerne i familien dør? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.
  • Utbetales skattefritt som et engangsbeløp
  • Gir økonomisk handlefrihet til de etterlatte
  • Sikre dine nærmeste økonomisk ved et dødsfall
Kontakt meg om Dødsfallforsikring

Om forsikringen

Denne forsikringen passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar.

  • Kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år. Forsikringen varer til forsikringstaker er 80 år. 
  • Du bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død. 
  • Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønske. 

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.  

Gode råd

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.