Egenkapitalbevis som er utstedt av Selbu Sparebank er omsettelige på lik linje med aksjer og andre verdipapirer.

Norne Securities tilrettelegger kjøp og salg av våre egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet.

Ønsker du å kjøpe eller selge egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet kan du fylle ut skjemaet nedenfor, og sende det til egenkapitalbevis@norne.no

Når kjøpsinteresse matches med salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities: 0,3 % pr handel for kjøper og selger (minimumskurtasjen er satt til 350 kroner).

 

Skjema for å kjøpe eller selge egenkapitalbevis.