4. mars 2021 - Valgmøte

Innkalling for EK-beviseiere

Fullmaktsskjema

Protokoll fra møtet

25. februar 2020 - Valgmøte

Innkalling for EK-beviseiere.

Protokoll fra møtet.

Protokoll fra møtet i valgkomiteen, med forslag til medlemmer og varamedlemmer.

 

3. desember 2019 - informasjonsmøte

Innkalling for EK-bevisieiere.

 

11. februar 2019 - Valgmøte

Innkalling for EK-beviseiere.

Protokoll fra møtet.

Protokoll fra møtet i valgkomiteen, med forslag til medlemmer og varamedlemmer.

 

22. november 2018

Innkalling til eiermøte.

Protokoll fra møtet.

Instruks for valgkomiteen.

 

15. februar 2018- Valgmøte

Valg av medlemmer til generalforsamlingen.

Innkalling for EK-beviseiere.

Protokoll fra møtet i valgkomiteen, med forslag til medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Protokoll fra møtet.

 

21. november 2017 - Valgmøte

I forbindelse med at det skal velges en valgkomite for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen.

Protokoll fra møtet.