Butikkforsikring

Dette er en kombinert forsikring som dekker de fleste behov du har som butikkeier.
  • Omfatter maskiner, varer og løsøre samt ansvarsforsikring og avbruddstap i 18 måneder
  • Utvid forsikringen med dekning for egen bygningsmessig innredning
  • Velg sesongvarierte forsikringssummer
Kontakt meg om Butikkforsikring

Dette dekker forsikringen

Butikkforsikring er en kombinert forsikring som omfatter de fleste behov som handelsvirksomheter har: 

Brann-, vann- og innbruddskader. 

  √  

Avbruddstap i inntil 18 måneder. 

Bedrifts- og produktansvar ved ting- eller personskade.

Rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende. 

 
Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade. 
Vinduer og skilt. 
Bygningsmessig tilleggsinnredning. 
Underslag, bedrageri og lignende.    √ 
Ran og overfall.    √ 
Rettshjelp.  

Tilleggsforsikringer

Forsikringen kan utvides med: 

Varer i kjøle- og frysedisk ved feil eller svikt i 
kjølesystem eller strømtilførsel. 

  √  

Innhold i verdiskap. 

Tank med innhold. 

Datautstyr og databærere. 

 
Lønn til ansatte. 
Post i butikk.