Vi spanderer buss, dagskort i heisen og et måltid inkl. drikke.

Program 

08.30 Oppmøte på Selbu Skysstasjon

08.45 Avreise fra Selbu

09.15 Oppmøte v/Banken i Ås, Tydal

09.30 Avreise fra Tydal

10.00 Beregnet ankomst Tydal Skisenter

13.00 Lunsj

16.00 Retur fra Tydal Skisenter

17.15 Beregnet ankomst Selbu Skysstasjon

Mulighet for påstigning langs ruten, eller oppmøte ved skisenteret etter nærmere avtale.

Reiseledere fra banken er tilgjengelige hele dagen og treffes på avtalt sted.

 

Meld deg på

Påmelding til agg@selbusparebank.no innen mandag 17. februar. Bruk vedlagte påmeldingsskjema, der også foreldre/foresatte må fylle inn kontaktinfo.

Kontaktpersoner/reiseledere i banken er Bente A. Dyrdal og Vibeke Marstad.

Det er begrenset antall plasser, så førstemann til mølla gjelder!

Vi må ha foreldrenes/foresattes samtykke ved påmelding. De pliktes å ta ansvaret ved evt. uhell som medfører skade e.l.