Det blir mulighet for påstigning langs ruten, eller oppmøte ved skisenteret etter nærmere avtale.

Invitasjon med mer informasjon.

Påmeldingsskjema med foreldresamtykke må fylles ut, og sendes til Selbu Sparebank v/Anne G. Gresseth - agg@selbusparebank.no innen 19. februar.