Dette er opplysninger vi må innhente på nye kunder, samt holde ajour på eksisterende kundeforhold. Et skjema (kundeerklæring) må fylles ut, som du enten får elektronisk i mobil-/nettbank, evt så kan det også hende du har fått dette i posten.

Vi er også pålagt å kunne dokumentere alle kunders identitet, selv om vi som lokalbank kjenner våre kunder. Denne dokumentasjonen er kopi av gyldig legitimasjon, som er pass.

Du har derfor kanskje fått et brev eller en sms fra oss - om din hjelp til dette.

Vi setter utrolig stor pris på din hjelp, i dette viktige arbeidet.

Skulle det være noen spørsmål vennligst kontakt oss på: Telefon 73810000 mellom kl. 09-15.00 hverdager, eller en mail til selbu@selbusparebank.no.