Som lokalbank ønsker vi å ha tett oppfølging av våre BM-kunder, og vi får selvfølgelig mange tilbakemeldinger i det daglige.

Men for å kunne videreutvikle bankens produkter og tjenester i tråd med kundenes faktiske behov og forventninger, trenger banken input på en systematisk og helhetlig måte.

Vår oppfordring til våre bedriftskunder, er at dere setter av tid til å svare på undersøkelsen. Deres synspunkter er meget viktig for oss.

Du vil få tilsendt en epost, der du må trykke på en link til selve undersøkelsen. Deltagelsen på undersøkelsen er anonym.