Møtet avholdes i bankens lokaler i Selbu.

Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Selbu, den 15. januar 2019

Jon-Erik Haarstad

Valgkomiteens leder