Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

 

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

 

En forutsetning for å bli valgt inn som representant i generalforsamlingen i banken, er at vedkommende har hatt sitt kundeforhold med banken de siste 2 år.

 

Det skal velges 2 medlemmer og 1 varamedlem, alle for 4 år.

 

Generalforsamlingen består av 8 kundevalgte medlemmer, 3 medlemmer valgt fra Selbu kommune, 1 medlem fra Tydal kommune og 4 medlemmer valgt av de ansatte i Selbu Sparebank. Stemmeberettigede kunder i banken skal for kommende periode velge 2 faste medlemmer og 1 varamedlem. Alle velges for 4 år.
Valgkomiteens innstilling til generalforsamling  legges ut i banken 26. januar.

 

Oversikt over nåværende medlemmer.