Selbu Sparebank vil gi tilbake noe av bankens overskudd i 2018 til lokalsamfunnet. Tilbakeføringen skjer i form av gaver til allmennyttige formål, til lokale lag og foreninger som ikke har samarbeidsavtale med banken. I tillegg skal det deles ut prosjektmidler. Blant søkerne skal det også kåres et lag som får årets Inkluderingspris.

 

Hvem kan søke om gave?

 • Fellestiltak organisert gjennom lag og foreninger:

  • lokalisert i bankens lokalmarked Selbu og Tydal

  • benytter  Selbu Sparebank som bankforbindelse

  • med allmennyttige formål

  • lag som ikke har samarbeidsavtale med banken

    

Hvem kan søke om prosjektmidler?

 • Ovennevnte lag, samt lokale lag som har samarbeidsavtale med banken

   

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak

 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø

 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet

 • Nytenking og verdiskaping

 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet

 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange

 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

   

Prosjekt som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp

 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar. Det gis heller ikke støtte til næringsvirksomhet, til enkeltpersoner eller til dekning av ordinær drift.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse i banken.

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved gavetildelingen, bes dere fylle ut søknadsskjema med kontaktinfo, oversikt over aktiviteter, regnskapstall og medlemstall (evt. bruk vedlegg) og send til banken innen søknadsfristen. Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.

 

Søknadsskjema (PDF)

 

Søknad med vedlegg sendes innen 4. februar 2019 til Selbu Sparebank v/Anne G. Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller på e-post til agg@selbusparebank.no