Hvem kan søke om gave og prosjektmidler?
 • Fellestiltak organisert gjennom lag og foreninger:

  • som er lokalisert i bankens lokalmarked Selbu og Tydal

  • som har  Selbu Sparebank som bankforbindelse

  • med allmennyttige formål

 • Lag som har samarbeidsavtale med banken kan søke om prosjektmidler.

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak

 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø

 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet

 • Nytenking og verdiskaping

 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet

 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange

 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

   

Prosjekt som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp

 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar. Det gis heller ikke støtte til næringsvirksomhet, til enkeltpersoner eller til dekning av ordinær drift.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse i banken.

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved gavetildelingen, bes dere fylle ut søknadsskjema med kontaktinfo, oversikt over aktiviteter, regnskapstall og medlemstall (evt. bruk vedlegg) og send til banken innen søknadsfristen. Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.

 

Søknad med vedlegg sendes innen 1. februar 2018 til Selbu Sparebank v/Anne G. Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller på e-post til agg@selbusparebank.no