Tilbakeføringen skjer i form av gaver til allmennyttige formål. I tillegg skal det deles ut prosjektmidler. Blant søkerne skal det kåres et lag som får årets Integrering- og inkluderingspris.

Hvem kan søke om gave?

 • Fellestiltak organisert gjennom lag og foreninger:
  • lokalisert i bankens lokalmarked Selbu og Tydal
  • som benytter Selbu Sparebank som bankforbindelse
  • med allmennyttige formål
  • lag som ikke har samarbeidsavtale med banken

  Hvem kan søke om prosjektmidler?

 • Ovennevnte lag kan i tillegg søke om prosjektmidler
 • Lokale lag som har samarbeidsavtale med banken kan bare søke prosjektmidler

 

  Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Allmennyttig formål
 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø
 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
 • Nytenking og verdiskaping
 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

   

  Prosjekt som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp
 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar.
 • Næringsvirksomhet
 • Dekning av ordinær drift
 • Privatpersoner

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse i banken.

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved gavetildelingen, bes dere fylle ut søknadsskjema med kontaktinfo, oversikt over aktiviteter, regnskapstall og medlemstall (evt. bruk vedlegg) og send til banken innen søknadsfristen. Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.

 

Søknad med vedlegg sendes innen 10. februar 2020 til Selbu Sparebank v/Anne G. Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller på e-post til agg@selbusparebank.no