Ønskede kvalifikasjoner

Vi leter etter mennesker med tilknytning primært til Selbu eller Tydal.

Vårt krav er at du har fylt 18 år, og gjerne under utdannelse innenfor økonomisk-, administrativt- eller juridisk fagområde.

 

Vi ønsker utpreget servicemenneske med gode kommunikasjonsferdigheter.

I tillegg er det viktig å ta ansvar for egen læring og utvikling.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Seksjonsleder

May Grete Slind tlf. 918 26 978.

 

Kortfattet søknad med CV sendes innen 15. mars 2018,  til Selbu Sparebank, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller e-post: mgs@selbusparebank.no