Program

08.30 Oppmøte på Selbu Skysstasjon

08.45 Avreise fra Selbu

09.15 Oppmøte v/Banken i Ås, Tydal

09.30 Avreise fra Tydal

10.00 Beregnet ankomst Tydal Skisenter

13.00 Lunsj

16.00 Retur fra Tydal Skisenter

17.15 Beregnet ankomst Selbu Skysstasjon

Mulighet for påstigning langs ruten etter nærmere avtale.

Reiseledere fra banken er tilgjengelige hele dagen og treffes på avtalt sted i lunsjen.

Pris

Det blir en egenandel på kr 200,-. Beløpet betales kontant ved avreise. Prisen dekker buss, dagskort i heisen og et måltid med drikke.

Meld deg på

Påmelding til Silje, smn@selbusparebank.no eller på tlf. 992 64 790. Husk også å skrive navnet, tlf. og epostadresse på foreldre/foresatte.

Kontaktpersoner/reiseledere i banken er Silje Malvik Nykkelmo og Tove Berggård.

Det er begrenset antall plasser, så førstemann til mølla gjelder!

Vi kommer til å be om foreldrenes samtykke ved påmelding. Vi ønsker foreldre/foresattes tlf.nr. og epostadresse. Foreldre pliktes å ta ansvaret ved evt. uhell som medfører skade e.l.