Regjeringen har innført en statsgaranti på 90 prosent for nye lån til små- og mellomstore bedrifter (SMB) som er rammet av korona-epidemien. Ordningen har en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få tilgang til likviditet når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning. Ordningen blir forvaltet og administrert av bankene i Norge.

Her finner du søknadsskjema for statsgaranterte lån. Kontakt gjerne din bedriftsrådgiver i banken for mere informasjon.

 

Myndighetene har stilt flere krav til bedriftene som kan søke om statsgaranterte likviditetslån.

 

Les mer om muligheten for statsgaranterte lån og kontantstøtte til næringslivet.