Etter at Norges Bank siste uke satte ned styringsrenta til 0 %, har den nå nådd et historisk lavt nivå. Markedsrentene som er avgjørende for bankens rentesetting har også falt betydelig. Selbu Sparebank følger markedsrentene og har derfor besluttet å sette ned renta på våre utlån med inntil 0,4 %.

Endringen gjelder både nye og eksisterende lån. På grunn av at koronakrisen rammer mange av våre kunder, ønsker banken å fremskynde effekten av lavere rentekostnader. Nye priser på utlån vil derfor bli gjort gjeldende på eksisterende lån allerede fra 28. mai.

Samtidig vil vi også justere ned innskuddsrenten. En god nyhet for våre innskuddskunder er at renten kun vil bli satt ned med inntil 0,25 prosent-poeng. For innskudd gjelder endringen fra 9. juli får våre privatkunder, mens innskudd BM vil få endringen fra 28. mai.

Alle som blir berørt av renteendringen vil få tilsendt melding om dette i løpet av uke 20 pr. nettpost i Nettbanken sin, eller brev i posten for kunder uten Nettbank.