Som lokalbank er vi opptatt av å tilby god og tilpasset rådgivning, samt konkurransedyktige priser til våre kunder. 

Med bakgrunn i den siste tidens økonomiske konsekvenser pga. bekjempelsen av korona-viruset, har vi besluttet å sette ned renten på boliglån og innskudd med inntil 0,75 %. Banken ønsker å fremskynde effekten av lavere rentekostnader, og endringen vil komme lånekundene til gode allerede fra 26. april for eksisterende kunder.

For innskuddskunder vil endringen skje først fra 25. mai.

 

Alle som blir berørt av renteendringen vil få melding om dette pr. nettpost i Nettbanken sin, eller brev i posten for kunder uten Nettbank. Varsel for innskudd blir 1. april og utlån 6. april.

 

Nye priser for nye lån vil gjelde fra 3. april, og for nye innskudd gjelder nye priser fra 30. mars.

 

Vi kan også bidra med refinansiering, avdragsfrihet, utsettelser, spareråd, forsikringsspørsmål og øvrig kompetanse for å hjelpe deg gjennom tiden vi nå er inne i.

 

Ta kontakt med din rådgiver dersom du har spørsmål. Oversikt over våre ansatte: selbusparebank.no/ansatte

 

...