Arbeidsoppgaver/ Ansvar

Kredittsjefen vil ha et overordnet og faglig ansvar for kreditt, herunder
leder av kredittkomiteen.

 • Kvalitetssikring og videreutvikling av det kredittfaglige området innen bedrifts- og privatmarkedet, herunder bankens kredittpolicy med underliggende rutiner og retningslinjer.
 • Oppfølging av bankens porteføljekvalitet.
 • Sikre god kunderådgivning og kompetanseheving innenfor fagområdet.
 • Kredittvurdering, forberedelse og fremlegging av kredittsaker for bankens besluttende organer.
 • Fagansvar på kredittområdet (person og bedrift)
 • Rammeverksansvarlig for kredittområdet
 • Risikoklassifisering
 • Analyse og rapportering
 • Egen bevilgningsfullmakt

Utover dette vil hovedoppgaver være:

 • Utvikle kreditt til en fagressurs og lokalt kompetansesenter.
 • Utvikling av bankens retningslinjer, rutiner og maler innenfor kredittområdet.
 • Intern opplæring innenfor kredittområdet
 • Internkontroll på kredittområdet.
 • Utvikling og vedlikehold av kreditthåndboken
 • Ansvar for bærekraft i utlånsporteføljen

 

Arbeidssted   

 • Alle bankens kontorer

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse
 • Seniorerfaring fra lignende roller med særlig fokus på kredittområdet
 • Analytisk og strukturert arbeidsform
 • Et bevisst og tydelig forhold til risiko
 • Forutsigbar og tydelig i kommunikasjonen
 • Evne å ta og gjennomføre beslutninger
 • Åpen og inkluderende

 

Søknadsfrist: 18. desember

Søk via Finn -  kode 199639099

 

Kontaktperson: Konst. banksjef Solfrid Flønes, tlf. 994 13 235 / epost. sf@selbusparebank.no