Selbu 1. april 2020:

Selbu Sparebank meddeler i dag at administrerende banksjef, Svein Ove Sandvik, avslutter sitt arbeidsforhold i banken fra 1. april. Han har vært administrerende banksjef siden 2014, og vi takker Sandvik for en strålende innsats for banken i disse årene og ønsker ham lykke til med nye utfordringer.

Som konstituert banksjef er Solfrid Flønes ansatt.

Bankens finansielle stilling er under Sandviks ledelse blitt betraktelig styrket, og vi står nå godt rustet for å møte fremtidige utfordringer. 

______________________________

Steinar Moslet

Styrets leder