Prosjektmidlene skal gå til formål/lag som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet. Dette kan være kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak eller prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet.

Hvilke lag kan søke om prosjektmidler?

  • Fellestiltak organisert gjennom lag og foreninger:
  • Lokalisert i Malvik kommune
  • Med allmennyttige formål

Hvilke formål prioriteres ved tildeling?

  • Tiltak som involverer barn og unge i lokalmiljøet
  • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
  • Nytenking og verdiskapning
  • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
  • Prosjekter som har verdi over tid og som engasjerer mange
  • Formål som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

Ønsker ditt lag/forening å komme i betraktning ved tildelingen, bes dere fylle ut søknadsskjema med kontaktinfo, oversikt over aktiviteter, regnskapstall og medlemstall (evt. bruk vedlegg) og send til banken innen søknadsfristen. Skriv gjerne noen ord om hvorfor ditt lag skal prioriteres.

Løpende tildeling, med siste frist 15.06.

Søknader til dekning av ordinær drift, eller levert etter søknadsfristens utløp prioriteres ikke.

Søknad med vedlegg sendes innen 15. juni 2020 til Selbu Sparebank v/Anne G. Gresseth, Gjelbakken 3, 7580 Selbu eller på e-post til agg@selbusparebank.no