I forbindelse med at årsregnskapet for 2019 er ferdigbehandlet og godkjent, kan vi formidle den gode nyheten om at banken deler ut 1 mill. kroner til gode formål i dalføret. Dette er midler som er satt av fra bankens overskudd forrige år, og som skal fordeles til allmennytige formål i lokalsamfunnet i Selbu og Tydal. 

Størstedelen av prosjektmidlene  går til lokale lag og foreninger, men noe vil også komme lokalsamfunnet vårt til gode på forskjellige andre arenaer.

I disse koronatider er det spesielt gledelig at vi kan dele ut en del ekstra midler i år, sier konstituert banksjef Solfrid Flønes.

I denne filmen presenterer vi alle prosjektene som får støtte fra Selbu Sparebank i år.